3ER FOTBALL

Treerbane til treerfotball

Unge vordende fotballspillere trenger å føle mestring under trygge rammer. For å imøtekomme dette behovet er treer-fotballbaner den perfekte løsningen. Med vantene holdes ballen mer i spill, så det blir flere berøringer og mer effektiv spilletid for de yngste spillerne. Samtidig forhindrer rundvantet at barna står fast i et hjørne. Globall Sport er importør av Uher treerbane med vant – også kjent som 3er-bane eller 3v3 bane. Kontakt oss for mer informasjon e-post

Treerfotball har blitt mer og mer populært. Etter at Norges fotballforbund under fotballtinget i 2014 besluttet å innføre treerfotball for 6- og 7-åringer i hele landet, ser vi at flere og flere klubber har valgt å investere i treerbane med vant.

Hva er treerfotball?

Treerfotball er en spillform hvor fortrinnsvis barn spiller 3 mot 3 på en 3v3 bane eller treerbane med vant. Det er ikke målvakt i treerfotball og straffefelt brukes ikke. Ifølge NFF sin spillformbrosjyre om treerfotball anbefales gjerne treerfotball for barn fra 6-7 år. Treerfotball spilles med tre utespillere på hvert lag uten keeper på en treerbane.

Les mer om treerfotball i NFF sin spillformbrosjyre om 3er fotball i 6-7-årsklassen.

 

Treerbane med høy sikkerhet – utviklet for barn

Treerbanene våre er utviklet for barn hvor sikkerhet er det aller viktigst. Det finnes ingen spisse kanter, banen leveres komplett inkludert mål til treerbane og tralle. Det er ingen behov for ekstra utstyr, banen kan stå ute i alle årstider og har lang holdbarhet.

Banen har lang levetid, egner seg like godt for både innendørs og utendørs bruk til alle 4 årstider.Våre 3v3 baner anbefales og benyttes av blant annet NFF, NFF Hordaland, NFF Indre Østland, OBOS ligaen (Fanzone) og NTF. Banen oppfyller også alle krav til NFFs utstyrsordning.

 

Spillernes utstyr i treerfotball

  •       NFFs direktiver sier at spillerne må ha passende tøy og det er påbudt med leggbeskyttere.
  •       Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (f.eks. smykker, klokker etc.).
  •       Det er ikke påbudt med fotballsko, men det er ikke tillatt å spille barbeint.

 

Banestørrelse i treerfotball

Banestørrelsen til treerfotball er :15 meter x 10/11 meter. (Våre Uher baner med rundvant er 11 meter)

Hvorfor treerfotball?

Smålagsspill i form av 3v3-spill i treningsarbeidet er et svært sentralt element i NFFs retningslinjer. For de aller yngste har spillet blitt lettere å forstå ved innføring av treerfotball på 3v3 bane. Spillet blir artigere for alle når det er mer oversiktlig, og hver enkelt får flere ballberøringer, og scorer flere mål. Når spillformen reduserer kompleksiteten er det enklere for alle å utvikle sitt talent. Dette er noen av argumentene til hvorfor treerfotball ble obligatorisk spillform for seksåringene fra 2015. 

Det anbefales at treerfotball spilles på såkalte «lukkede» baner (med vant), slik at ballen holdes i spill kontinuerlig og man ikke må bruke tid på å hente ballen utenfor spillområdet. Dette øker spillegleden til barna.

 

Vi har levert mer enn 800 treerbaner med vant til norske idrettslag

Ved inngangen til 2023 har Globall Sport AS levert mer enn 800 Uher Premium treerbaner hos idrettslag i hele Norge.

Globall Sports treerbaner benyttes blant annet i fanzones hos både Eliteserie- og OBOS liga klubber. Vår treerbane er også i bruk av OBOS miniligaen som er organisert gjennom NFF Oslo


Hos Globall Sport kan man investere i treerbaner med vant til både privat bruk, og til bruk i klubbsammenheng. Også når det skal arrangeres turneringer for yngre målgrupper er dette en smart løsning. For unge fotballspillere er sikkerhet og fotballglede det viktigste, noe det ikke vil være manko på med en slik fotballbane.

 

48 klubber i NFF Hordaland fotballkrets har mottatt Globall Sport sine treerbaner

Globall sport har blant annet gjennom en NFF Hordaland kretsavtale levert 86 Uher Premium treerbaner til 48 klubber i NFF Hordaland fotballkrets.

Med treerbanene håper vi på en mer effektiv spilletid og større involvering fra spillerne, sier daglig leder i Smørås, Thomas Natland. Han er sikker på at bruken av treerbanene fra Globall Sport vil resultere i god aktivitet og mye idrettsglede hos spillerne i Smørås i Hordaland fotballkrets.

 

Her kan du søke om spillemidler til treerfotball

Hvert år kan klubber søke om støtte til innkjøp av utstyr som står på utstyrslista. I år kan idrettslag, særkretser/regioner og særforbund, tilknyttet NIF søke om tilskudd til treerbaner.

Her er et utdrag av retningslinjer for søknaden om spillemidler til treerfotball:

  •       Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
  •       Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole særkrets/region eller særforbund.
  •       Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
  •       Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
  •       Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

Her kan du lese mer om retningslinjene for støtte og tilskuddsordninger til klubber fra idrettsforbundet hvor man også kan søke om spillemidler til utstyr.